Frequently asked questions

האם יש עוד סיבות לבחירת גישור על פני הליך אחר?


אפשר למנות לפחות עוד שתי סיבות לבחירת נתיב של גישור על פני הליך אחר, האחד, כי בכל שלב אפשר לפנות לבית המשפט ולחכות לפסיקתו בנושא המחלוקת אבל כשמדובר בעסק משפחתי, ובעצם מדובר במשפחה שלך, כדאי להשקיע כדי להגיע להסכמות משותפות מבלי שאלו נכפו עליכם מגורם חיצוני וכך לשמור גם על המשפחה וגם על העסק. השני, הליך הגישור, בדרך כלל, מאיר את עיניי הצדדים ומאפשר לכל אחד מהצדדים לראות כיצד השני חושב, במה הוא מאמין, מה הוא הרגיש, דברים שלא בהכרח שהיו נאמרים לולא נוכחותו של צד שלישי. צדדים אלו בדרך כלל יכולים לסייע בריכוך ההגעה להסכמה.
האם שני הצדדים צריכים להסכים להליך זה?


התשובה היא:כן. שני הצדדים צריכים לרצות בהליך של גישור כדי שזה יצליח. אם אחד הצדדים אינו מעוניין בכך, רוב הסיכויים שהליך זה לא יצלח.
היכן יתקיים הגישור?


ההעדפה היא שהמפגשים יתקיימו במידת האפשר בעסק המשפחתי שלכם. מפגשים בעסק מאפשרים להתחיל את התהליך בסביבה המוכרת לכל בני המשפחה ולאחריו אפשר להחליט היכן יתקיימו הפגישות האחרות.
כמה זמן אורך התהליך?


מדובר במספר פגישות אך אין אפשרות לנקוב במספר מדויק כיוון שזה תלוי בהתקדמות הצדדים להגיע להסכמה.

capital-krasnodar@yandex.ru

Tel:8(918)918-74-74

©2020 ООО Капитал